Soyadı Kanunu’nun Kabul Edilme Amaçlarını Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Soyadı Kanunu’nun kabul edilme amacını öğrenebilirsiniz.