Sorumluluklarımız

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Üyesi olduğumuz grup ve kurumlarda yerine getirmemiz gereken görevlerimiz yani sorumluluklarımız vardır. Evimizde odamızı temiz tutmak, ev işlerine yardımcı olmak üzerimize düşen bazı sorumluluklardandır. Okulumuzda ise okul kurallarına uymak, arkadaşlarımızla iyi geçinmek gibi sorumluklarımız vardır. Sorumlulukları yerine getirmememiz düzeni bozar, sorunlar yaşamamıza neden olur ve insanlarla iletişimimizi olumsuz yönde etkiler.

Bu anlatımda sorumluluk kavramı açıklanarak, üyesi olunan grup ve kurumlardaki sorumluluklar hakkında bilgiler verilmektedir.