Son Osmanlı Mebusan Meclisi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de toplanmıştır. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin gerçekleştirdiği en önemli iş, 28 Ocak 1920 tarihinde Misak-ı Milli kararlarını kabul etmek ve bu kararları Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak olmuştur.

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması ve Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi hakkında bilgi edinebilirsiniz.