Soğuk Savaş Dönemi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya yeni bir oluşuma sahne oldu. Bir tarafta ABD, diğer tarafta Sovyetler Birliği olmak üzere iki kutuplu bir dünya düzeni oluştu. Bu düzenin oluşmasında ABD'nin ve SSCB’nin ekonomi ve demokrasi anlayışlarındaki farklılıklar ile kendi sistemlerini dünyaya egemen kılma hedefleri ön plana çıktı. Bu dönemde ABD ve Sovyetler Birliği birbirlerine üstünlük sağlamak adına sıcak bir çatışma içerisine girmediler. İki devlet arasında sürekli olarak gerginlikler yaşanmasına rağmen sıcak çatışmadan uzak durulan bu dönem ”Soğuk Savaş Dönemi” olarak adlandırılmıştır.

Soğuk Savaş Dönemi ile ilgili konu anlatımında iki kutuplu dünya düzeninin oluşması ve Soğuk Savaş Dönemi ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.