Soğuk Savaş Dönemi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir tarafta ABD, diğer tarafta Sovyetler Birliği’nin olduğu iki kutuplu bir dünya düzeni oluştu. Bu dönemde ABD ve Sovyetler Birliği birbirlerine üstünlük sağlamak adına sıcak bir çatışma içerisine girmediler. İki devlet arasında sürekli olarak gerginlikler yaşanmasına rağmen sıcak bir çatışmadan uzak durulan bu dönem “Soğuk Savaş Dönemi” olarak adlandırılmıştır.

Bu konu anlatımında, iki kutuplu dünya düzeninin oluşmasında etkili olan ABD ve SSCB'ye ilişkin bazı bilgiler gruplandırılmaktadır.