Sıvılar Arasındaki Isı Alışverişi

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik

Farklı sıcaklıklardaki sıvılar temas ettiğinde aralarında ısı alışverişi olur. Sıcaklığı fazla olan sıvı, sıcaklığı az olan sıvıya ısı verir. Bunun sonucunda ısı veren sıvının sıcaklığı azalırken ısı alanın sıcaklığı artar ve ısı alışverişi her iki sıvının son sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder. Sıcaklıkları eşit olan sıvılar arasında ise ısı alışverişi olmaz.

Bu interaktif etkinlikte önce ilk sıcaklıkları farklı, daha sonra ilk sıcaklıkları aynı olan sıvılar temas ettiğinde aralarındaki ısı alışverişini gözlemleyeceksiniz.