Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkinlik Alanlarını Belirleme

Sosyal Bilgiler - Etkileşimli Alıştırma

Ülkemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için eğitim, sağlık, çevre, yardımlaşma ve dayanışma, ilk yardım ve arama kurtarma gibi alanlarda çalışmalarda yapar.

Bu interaktif etkinlikte sana verilen sivil toplum kuruluşlarını sağlık, çevre, eğitim ve arama kurtarma ve ilk yardım şeklinde faaliyet alanlarına göre sınıflandırabilirsin.