Sivil Toplum Kuruluşları

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Ülkemizde devlet kurumları dışında toplumsal ihtiyaçların karşılanması için faaliyet gösteren çok sayıda sosyal örgüt vardır. Bunların en önemlileri, kendilerini topluma hizmet etmeye adamış gönüllü kişilerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarıdır. Sivil toplum kuruluşları dernek, vakıf ve sendika gibi farklı şekillerde faaliyet gösterirler. Dernekler, belirli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan, bağışlarla faaliyetlerini sürdüren yasal topluluklardır. Vakıflarsa derneklerden farklı olarak, faaliyetlerinin devamlılığı için kendilerine bırakılan mülk ve paralardan gelir sağlarlar. Sendikalar ise çalışanların haklarını korumak için kurulan sivil toplum kuruluşlarıdır.

Bu konu anlatımında, ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşların faaliyet alanları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca vakıf, dernek ve sendika arasındaki farkların neler olduğunu öğrenebilirsiniz.