Sıvı Ölçme Birimleri ve Bu Birimleri Birbirine Dönüştürme

Matematik - Canlandırma

Sıvı ölçme birimi litredir (L). Litrenin katları kilolitre(kL), hektolitre(hL) ve dekalitre(daL),  litrenin as katları desilitre(dL), santilitre(cL) ve mililitredir(mL). kL litrenin 1000 katı, hL litrenin 100 katı, daL litrenin 10 katı, dL litrenin onda biri, cL litrenin yüzde biri ve mL litrenin binde biridir.

Bu konu anlatımında, litrenin tanımı, litrenin katları ve as katlarını bulabilirsiniz.