Şiir Dilinin Özelliklerini Kavrama - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, şiir diline ait olan özelliklerin belirlenmesi istenmektedir.