Sıcaklık ve Isı

Fen Bilimleri - Canlandırma

Sıcaklık maddenin taneciklerinin sahibip olduğu ortalama kinetik enerjinin ölçümünün sonucudur. Isı ise sıcaklıkları farklı olan maddelererin temas etmesi sonucunda sıcaklığı fazla olandan az olana aktarılan enerjidir.

Sıcaklık ve ısı kavramları, taneciklerin hareketi ile ilişkilendirilerek açıklanacaktır.