Şeyh Sait İsyanı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Şeyh Sait İsyanı'nı bastırmak amacıyla 4 Mart 1925 tarihinde hükümete geniş yetkiler tanıyan Takrir-i Sükün Kanunu kabul edilmiştir. Ordu birliklerinin isyancı grupların üzerine gönderilmesiyle Şeyh Sait İsyanı kısa sürede bastırılmıştır. Şeyh Sait İsyanının bastırılmasının ardından isyanda önemli rol oynayan kişiler yeniden kurulan İstiklal Mahkemeleri'nde yargılanarak cezalandırılmış, bazı üyelerinin isyanda rolü olduğu gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. Bütün bu gelişmelere rağmen Musul meselesinin lehimize sonuçlanması sağlanamamıştır.

Verilen olaylardan hangilerini Şeyh Sait İsyanı'nın etkilediğini bulabilirsiniz.