Sevr Antlaşması

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920'de imzalamıştır. Türk ulusunu yok etmek amacıyla hazırlanmış olan bu belge, Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtıldığı için, milli irade onayından geçmemiştir. Büyük Millet Meclisi ise bu antlaşmayı hiçbir şekilde tanımadığını ilgili devletlere bildirmiştir. Sevr Antlaşması'nı imzalayan ve onaylayanları “vatan haini” ilan etmiştir. Sevr Antlaşması hiçbir zaman uygulanmamıştır.

Sevr Antlaşması ile ilgili bazı önemli bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunun belirlenmesi istenmektedir.