Sevr Antlaşması ve Tepkiler

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Osmanlı Hükümeti, İtilaf Devletleri tarafından hazırlanan Sevr Antlaşması'nı 10 Ağustos 1920'de imzalamıştır. Türk ulusunu yok etmek amacıyla hazırlanmış olan bu belge, Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtıldığı için, milli irade onayından geçmemiştir. Büyük Millet Meclisi ise bu antlaşmayı hiçbir şekilde tanımadığını ilgili devletlere bildirmiştir. Sevr Antlaşması'nı imzalayan ve onaylayanları “vatan haini” ilan etmiştir. Sevr Antlaşması hiçbir zaman uygulanmamıştır ve Kurtuluş Savaşı sonunda Lozan Antlaşması yürürlüğe girmiştir.

Osmanlı Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması'nın bazı önemli maddeleri ile Büyük Millet Meclisi'nin Sevr Antlaşması'nı hiçbir şekilde tanımadığını ilgili devletlere bildirmesi sürecinde yaşananlara değinilmektedir.