Sevr Antlaşması Üzerine Bir Sohbet

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

İtilaf Devletleri temsilcileri bir araya gelerek bir antlaşma taslağı hazırlamışlardır. Görüşmelerine giden Osmanlı temsilcisi “Bu metin bağımsız bir devlet tarafından kabul edilemeyecek koşullar taşıyor.” diyerek görüşmeleri terk etmiştir. Bunun üzerine Yunanlılar ve İngilizler Osmanlı Hükümeti'ni barış antlaşmasını imzalamaya zorlamak için birtakım girişimlerde bulunmuşlardır. Bu gelişmeler üzerine Paris'e yeni bir Osmanlı heyeti gönderilmiştir. Tamamen yok olmaktansa Anadolu ve İstanbul'da küçük bir devlet olarak ayakta kalmanın daha iyi olacağını düşünen Damat Ferit Paşa ve arkadaşlarından oluşan Osmanlı heyeti, İtilaf Devletleri'nin hazırladığı taslağı, barış antlaşması olarak kabul etmişlerdir.

İtilaf devletleri temsilcilerinin bir barış taslağı hazırlayarak Osmanlı Devleti’ni Paris Barış Görüşmeleri'ne resmen davet etmesi üzerine görüşmelere katılan heyette yer alan Rıza Tevfik Bey, Damat Ferit Paşa ve Hadi Paşa arasında geçen sohbete yer verilmektedir.