Sevk ve İskan Kanunu Öncesinde Ermeni Komitelerince Gerçekleştirilen Eylemler Hakkında Bilgi Verme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Sevk ve İskan Kanunu öncesinde Ermeni komiteleri tarafından gerçekleştirilen başlıca terör eylemleri hakkında bilgiler edinebilirsiniz.