Sesin Soğurulması

Fen Bilimleri - Canlandırma

Madde ile etkileşen ses dalgalarının bir kısmı iletilirken bir kısmı yansıtılır, bir kısmı da emilir. Sesin karşılaştığı engel tarafından emilmesi de soğurulma olarak adlandırılır. Bazı maddeler sesi diğer maddelere göre daha fazla soğurur, bu nedenle ses karışıklığını engellemek istediğimiz yerlerde ses yalıtımı için kullanılır.

Bu canlandırmayı izleyerek maddeyle karşılaşan sesin nasıl soğurulduğunu öğrenebilirsiniz.