Sesin Madde ile Etkileşimi

Fen Bilimleri - Canlandırma

Ses dalgaları madde ile farklı şekillerde etkileşir. Bir engelle karşılaşan ses farklı oranlarda hem geçirilir gem soğurulur hem de yansıtılır. Bu nedenle odaların ses geçirmesini engellemek için sesi yansıtma oranı düşük, soğurma oranı yüksek cam yünü ve strafor gibi maddeler tercih edilmelidir. Ayrıca duvarların ortasına da ses iletimini azaltmak için ses geçirme özelliği düşük olan hava boşluğu koyulmalıdır.

Bu canlandırmayı izleyerek bir engelle karşılaşan ses dalgalarının madde ile etkileşimi sonucunda nasıl soğurulduğunu, yansıdığını ve iletildiğini öğrenebilirsiniz.