Ses Olayına Uğramış Sözcükleri Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Verilen metinde altı çizili kelimelerin ses olayına uğrayıp uğramadığını belirlemelisin.