Selanik'in Mustafa Kemal'in Hayatındaki Yeri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Mustafa Kemal Atatürk, Selanik şehrinde doğmuş ve ilk gençlik yıllarını burada geçirmiştir. Bu şehirde geçirdiği yıllar Mustafa Kemal'in özgürlükçü ve milliyetçi düşünceleri benimsemesinde ve yeniliklere açık bir kişiliğe sahip olmasında etkili olmuştur. Mustafa Kemal, lise çağına geldiğinde Askeri Lise'de okumak için Selanik'ten ayrılarak Manastır'a gitmiştir. Selanik kenti O'nun fikir hayatının oluşumunda ve gelişiminde önemli rolü olan bir şehir olarak hafızasında izler bırakmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik şehrinde yaşadığı yıllara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.