Selanik ve Mustafa Kemal

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Mustafa Kemal'in doğduğu ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Selanik, birçok yönden gelişmiş bir şehirdi. Kültürel bir canlılığın görüldüğü Selanik'te çeşitli din ve milletlere mensup kişiler bir arada yaşamaktaydı. Ancak Mustafa Kemal’in doğduğu yıllara denk gelen yıllarda şehirde görülen milliyetçi isyanlar nedeniyle şehirde kargaşa hüküm sürmekteydi. Mustafa Kemal, 1881 yılında bu ortamda dünyaya geldi. Selanik'te yaşanan siyasi, kültürel ve etnik zenginlik Mustafa Kemal'in hafızasında derin izler bıraktı ve onun gelecekte yapacakları için alt yapı oluşturmasına zemin hazırladı.

Selanik ve Mustafa Kemal isimli konu anlatımını izleyerek Mustafa Kemal'in çocukluğunu geçirdiği dönemde Selanik şehrinin genel durumu ve Mustafa Kemal'in çocukluk dönemiyle ilgili genel bilgileri öğrenebilirsiniz.