Şeklin Yansımasını Çizme

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Bir şeklin verilen bir doğruya göre simetriği, o şekil üzerindeki tüm noktaların doğruya göre simetriği alınarak oluşturulur. Fakat bir şekli belirleyen temel noktalar varsa, bu noktaların simetriği alınarak ve birleştirilerek de şeklin simetriğini bulunabilir. Bir şeklin yansıma altındaki görüntüsü, o şeklin doğruya göre simetrisi demektir. Yansımada, şeklin boyutu ve biçimi değişmez, sadece yeri ve yönü değişir. Bir şeklin ve yansımasınının üzerindeki noktalar simetri doğrusuna eşit uzaklıkta olmalıdır. 

Bu interaktif etkinlikte, verilen şekillerin doğruya göre simetrisini (yansımasını) çizme ile ilgili farklı sorular çözebilirsiniz. Etkinlikte, verilen şekiller üzerinde çalışabileceğiniz gibi, çalışmak istediğiniz şekli ve simetri doğrusunu seçerek kendi sorunuzu da oluşturabilir, hatta noktalı veya kareli kağıt seçimi de yapabilirsiniz.