Sayı Doğrusunda Verilen Eşitsizliği Yazma

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Birinci dereceden bir bilinmeyenli bir eşitsizliği sayı doğrusunda göstermek için öncelikle eşitsizliğin çözümünü bulmak gerekir. Ardından, eşitsizliğin sağladığı değerler sayı doğrusu üzerinde gösterilir. Burada uç noktalara dikkat etmek gerekir. Sınır değerleri eşitsizliğe dahilse, sayı doğrusunda bu nokta içi dolu; dahil olmadığında ise içi boş olarak gösterilir.

Bu interaktif etkinlikte, öğrenciden sayı doğrusu üzerinde verilen eşitsizliği yazması beklenmektedir.