Sanayi İnkılabı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Sanayi İnkılabı, 18 yüzyılda ilk olarak, yeterli miktarda ham madde, para ve insan gücüne sahip olan İngiltere’de başladı. Sanayileşmenin etkileri kısa sürede tüm Avrupa’da ve Amerika’da görülmeye başladı. İngiltere’de başlayan kısa sürede tüm Avrupa’ya ve Amerika yayılan bu değişimle birlikte, üretim ulusal olmaktan çıktı ve uluslar arası bir boyut kazandı.

Bu canlandırmada Sanayi İnkılabı'nın ortaya çıkışı ve sanayileşmenin etkilerinin kısa sürede nasıl yayıldığından bahsedilmektedir.