Sanayi İnkılabı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Sanayi İnkılabı, 18. yüzyılda ilk olarak, yeterli miktarda ham madde, para ve insan gücüne sahip olan İngiltere’de başladı. 18. yüzyılın ortalarında, başta dokuma alanı olmak üzere birçok alanda yeni yöntemler ve teknikler bulunmaya başlandı. Böylece üretimde, insan gücünden makineleşmeye adım atıldı. Makineleşmeyle birlikte, küçük iş yeri ve atölyelerin yerini fabrikalar aldı. 1781 yılında James Watt’ın (Ceymis Vat, 1736 – 1819), buhar gücüyle çalışan makineyi bulmasıyla Sanayi İnkılabı da başlamış oldu. İngiltere’de başlayan kısa sürede tüm Avrupa’ya ve Amerika yayılan bu değişimle birlikte, üretim ulusal olmaktan çıktı ve uluslararası bir boyut kazandı.

Bu konu anlatımında, Sanayi İnkılabının ortaya çıkışı ve bu inkılabın çıkmasıyla birlikte gerçekleşen değişimler anlatılmaktadır.