Sanayi İnkılabı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Sanayi inkılabı insan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücü ile üretim tarzına geçiştir. Sanayi inkılabı ile refah düzeyinin yükselmesi sonucu nüfusta artış görüldü. Fabrikalarda çalışan işçi sayısının artması ile birlikte bu üretim merkezlerinin yakınında sanayi kentleri oluşmaya başladı.

Bu konu anlatımında, sanayi inkılabının kentlerin gelişimini nasıl etkilediği hakkında bilgi verilmektedir.