Sanayi Bitkileri

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Sanayi bitkilerinin tanımı yapılarak pamuk, tütün ve şeker pancarının yetişme alanları ve üretiminin yapıldığı yerler belirtilmektedir. Ayrıca şeker pancarı atığı olan küspenin hayvan yemi olarak kullanıldığı vurgulanmaktadır.