Sanayi Bitkileri II

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Çay, ayçiçeği ve zeytinin yetişme alanları, üretiminin yapıldığı yerler ve kullanım alanları belirtilmektedir. Yurdumuzun, zeytin üretiminde Dünya'da üçüncü sırada olduğu vurgulanmaktadır.