Saltanatın Kaldırılması

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Milli egemenlik ilkesinin önündeki en büyük engel olarak görülen saltanat, 1 Kasım 1922 tarihinde kabul edilen bir kanunla kaldırılmıştır. Saltanatın kaldırılmasında; İtilaf Devletlerinin, Lozan'da yapılması planlanan barış görüşmelerine hem Osmanlı Devleti'ni hem de TBMM Hükümeti'ni davet ederek temsilde ikilik yaratmaya çalışmaları ve Osmanlı Hükümeti'nin Milli Mücadele dönemi sürecindeki tavrı etkili olmuştur. Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı hanedanının 600 yıl süren egemenliği sona ermiş ve İtilaf Devletleri'nin Lozan Barış Görüşmeleri'nde temsilde ikilik yaratma oyunları bozulmuştur.

1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasının nedenlerinin ve sonuçlarının işlendiği bu konu anlatımında; Mustafa Kemal'in, İtilaf Devletleri'nin Lozan'da toplanacak barış konferansına İstanbul ve Ankara hükümetlerini birlikte davet etmesini nasıl karşıladığını öğrenebilirsiniz.