Saltanatın Kaldırılma Sürecinde Yaşananlar

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra, İtilaf Devletleri Lozan’da yapılacak barış görüşmelerine hem Osmanlı hem de TBMM Hükümeti’ni davet ettiler. Bu yolla Türk tarafını masa başında güçsüz düşürmeyi planladılar. Dönemin Osmanlı Hükümeti Sadrazamı Tevfik Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasındaki yazışma 30 Ekim 1922 tarihinde toplanan TBMM’de görüşüldü. Görüşmelerden sonra durumu değerlendiren Mustafa Kemal ve arkadaşları saltanatın kaldırılması için bir önerge hazırlayarak TBMM’ye sundular. 1 Kasım 1922 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen bir kanunla saltanatın kaldırılmasına karar verildi.

Bu anlatımda Mustafa Kemal'in, 30 Ekim 1922 tarihinde toplanan TBMM’de Tevfik Paşa ile ilgili yazışmaları konusunda meclisi bilgilendirmesine ve TBMM milletvekillerinin bu konuda yaptıkları konuşmalara tanıklık edebilirsiniz.