Salih Hulüsi Paşa

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Biyografi

Salih Hulüsi Paşa 1864'te İstanbul'da doğmuştur. Kuleli Askeri Lisesi'nden sonra Mekteb-i Hayriye'ye girmiş ve 1888'de kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştur. Bahriye nazırlığı yapmıştır. Temsil Heyeti ile görüşmek üzere Amasya'ya yollanmıştır. İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti arasında “Amasya Protokolü” olarak bilinen anlaşmayı imzalayanlardandır. 1920 yılında sadrazam olmuştur. 1939 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.

Salih Hulüsi Paşa'nın hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.