Salih Bozok

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Biyografi

Salih Bozok 1881'de Selanik'te doğdu. Mustafa Kemal ile birlikte Harp Okulu'nu bitirdi. Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin Cephesi'nde savaşırken Salih Bozok'u başyaver olarak yanına getirtti ve Mustafa Kemal'in ölümüne kadar devam edecek dostluk burada başladı. Mustafa Kemal'in Enver Paşa ve İsmet Paşa ile olan münakaşalarını, Latife Hanım ile olan aşkını ve ayrılığını, Serbest Fırka olayını, gittikçe kötüleşen hastalığını en yakından izleyenlerden biri Salih Bozok'tu. Oğluna, Atatürk ölürse intihar edeceğini söyleyen Salih Bozok, 10 Kasım 1938 günü dediğini yaptı ve kalbine bir kurşun sıktı. Fakat kurşun kalbini sıyırarak geçti.

Mustafa Kemal'in başyaveri Salih Bozok'un hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.