Sakarya Savaşı'nın Sonuçları

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Sakarya Savaşı, Türk ordusu için tam bir zaferle sonuçlanmıştır. Zaferin ardından TBMM, üstün başarısından dolayı Mustafa Kemal Paşa'ya “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi vermiştir. Sakarya Zaferi, dış politikada da önemli siyasi sonuçlar doğurmuştur. Doğu sınırımızla ilgili koşullar, Birinci İnönü Zaferi’nden sonra Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması’yla yeniden düzenlenmiştir. 13 Ekim 1921 tarihinde, Sovyetler Birliği'ne bağlı Kafkas Cumhuriyetleri'nden Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile Kars Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile, Ardahan Türkiye'de, Batum Gürcistan'da kalmak koşuluyla, doğu sınırımız bugünkü kesin şeklini almıştır. Diğer yandan Fransa ile anlaşma görüşmeleri sürdürülmüştür. Fransız temsilcisi Franklin Bouillon, Sakarya Savaşı öncesi bir anlaşma yapmak üzere Ankara'ya gelmiş ancak Misak-ı Milli ilkelerine uymak konusunda son derece isteksiz davranmıştır. Sakarya Zaferi'nden sonra, 20 Ekim 1921 tarihinde, Fransa temsilcisi Mösyö Bouillon ile Misak-ı Milli ilkelerine uygun olarak Ankara Antlaşması imzalanmıştır.

Sakarya Savaşı’nın kimleri nasıl etkilediği belirlenmektedir.