Sakarya Savaşı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Türk ordusu, Kütahya - Eskişehir Savaşları'ndan sonra kayıp sayısını azaltmak, ihtiyaçlarını gidermek için zaman kazanmak ve savunma için daha elverişli koşullar sağlamak üzere, Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiştir. Bu arada TBMM tarafından başkomutanlığa getirilen Mustafa Kemal, Tekalif-i Milliye Emirleri'ni yayınlayarak, ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önlemler almıştır. Türk Milleti bu emirlerin gereğini yerine getirmiştir. Sakarya Savaşı öncesinde iki ordunun durumu incelendiğinde Yunan ordusu, birçok bakımdan Türk ordusundan daha üstün durumdaydı. Düşman Ankara'ya çok yaklaşmış ve tıpkı Çanakkale Savaşları'nda olduğu gibi, yine bir ölüm - kalım savaşı ile karşı karşıya kalınmıştır.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin gelişim süreci anlatılmaktadır.