Sakarya Savaşı Sonrasında TBMM Hükümeti'nin Sunulan Barış Önerilerini Reddetmesini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

İtilaf Devletleri, Sakarya Savaşı sonrasında TBMM Hükümeti'ne barış önerileri sunmuşlar ancak TBMM Hükümeti bu önerileri reddetmiştir. Bu önerilerin hükümet tarafından reddedilmesinin temel nedeni hakkında bilgi edinebilirsiniz.