Sağlıklı Toplum

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Cumhuriyet döneminde, sağlık sorunları ile mücadeleyi yürütmesi için yeni bir bakanlık kurulmuş ve bu bakanlığında denetiminde önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında tıbbi laboratuarlar açılmış, gıda kontrolleri yapılmaya başlanmış, çevre temizliğine önem verilmiş ve en önemlisi Hıfzıssıhha Enstitüsü kurularak hekim ve yardımcı personel yetiştirilmeye başlanmıştır.. Ayrıca halkın bilgilendirilmesi adına yaygın eğitim çalışmaları yapılmış ve eğitim kurumlarına sağlık bilgisi dersleri konulmuştur.

Bu konu anlatımında, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde sağlık alanında yapılan bazı çalışmalara ilişkin bilgilerin yer aldığı cümleleri tamamlayarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.