Sağlıklı Bir Toplum Yaratmak İçin

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Cumhuriyetin ilanına kadar art arda savaşlar yaşayan Türk halkı, salgın hastalıklar başta olmak üzere sağlık alanında birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır. Cumhuriyet döneminde, bu sorunlarla mücadeleyi yürütmesi için yeni bir bakanlık kuruldu. Bu bakanlığın yaptığı çalışmalar kapsamında öncelikli olarak hekim ve yardımcı personel yetiştirilmeye başlanmış ve Hıfzıssıhha Enstitüsü kurulmuştur. Ayrıca halkın sağlık konusunda bilgilendirilmesi adına yaygın eğitim çalışmaları yapıldı ve eğitim kurumlarına sağlık bilgisi dersleri konuldu. O dönemin en salgın ve tehlikeli hastalığı olan veremle mücadele için Veremler Mücadele Cemiyeti kuruldu. Bunun dışında, Osmanlı döneminde kurulan Osmanlı Yaralı Hasta ve Askerlere Yardım Cemiyeti içerisinde düzenlemeler yapılarak Türkiye Kızılay Cemiyeti kuruldu.

Sağlıklı toplum ile ilgili konu anlatımında Cumhuriyet'in ilanından sonraki dönemde sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla yapılan çalışmalar ve bu çalışmalar sayesinde sağlanan devlet-halk kaynaşması ve sağlıklı bir toplum yaratma yolunda atılan adımlar hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.