Sağlık Alanında Yapılması Gerekenler Üzerine Bir Sohbet

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Cumhuriyetin ilanına kadar gelen art arda savaşlar sonrası Türk milleti hayli yorgun ve bitkin hale düşmüş, sağlık sorunları ortaya çıkmıştı. Bu nedenle Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Dr. Refik Saydam'ın bakanı olduğu sağlık bakanlığı denetiminde koruyucu hekimliğin yaygınlaştırılması, tıbbi laboratuarların açılması, gıda kontrollerinin yapılması, çevre temizliğine dikkat edilmesi ve salgın hastalıklarla mücadele ve benzeri sağlık konuları ile ilgili önemli çalışmalar yapılmıştır. Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı üretilen serum ve aşılar sayesinde büyük başarı sağlanmış, sağlık alanındaki bu başarıların kalıcılığı ve ilerlemesi adına Hıfzıssıhha Enstitüsü kurulmuştur.

Hastalıklara karşı savaş ile ilgili konu anlatımında Mustafa Kemal ile dönemin Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam arasında geçen, ülkenin içinde bulunduğu sağlık sorunları ile ilgili olarak yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkındaki konuşmayı dinleyebilirsiniz.