Saf Maddelerin Kaynama Noktası

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik

Isı alan saf sıvı maddelerin sıcaklıkları kaynama başlayıncaya kadar artar ve kaynama süresince sabit kalır. Bu sıcaklık değerine kaynama noktası denir. Kaynama noktası saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

Bu interaktif etkinlikte saf sıvı maddeleri ısıtarak, sıcaklık değişimlerini gözleyeceksiniz. Maddelerin hal değişimi sırasındaki sıcaklıklara dikkat etmelisiniz. Acaba, tüm sıvılar aynı sıcaklıkta mı kaynar? Gelin bu sorunun cevabını beraber bulalım.