Saf Maddelerin Erime ve Donma Noktaları

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik

Isı alan saf katı maddelerin sıcaklıkları erime başlayıncaya kadar artar ve  erime süresince sabit kalır. Maddenin katı halden sıvı hale geçtiği bu sıcaklık değerine erime noktası denir. Çevresine ısı veren saf sıvı maddelerin sıcaklıkları da donma başlayıncaya kadar azalır ve donma süresince sabit kalır. Maddenin sıvı halden katı hale geçtiği bu sıcaklık değerine donma noktası denir. Erime ve donma noktası saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

Bu interaktif etkinlikte saf maddeleri ısıtarak veya soğutarak sıcaklık değişimlerini gözleyeceksiniz. Maddelerin hal değişimi sırasındaki sıcaklıklara dikkat etmelisiniz. Acaba, tüm maddeler aynı sıcaklıkta mı erir ya da donar? Gelin bu sorunun cevabını beraber bulalım.