Sadabat Paktı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Sadabat Paktı, 8 Temmuz 1937 tarihinde Türkiye, Irak, İran ve Afganistan devletleri arasında imzalanmıştır. Pakt üyesi olan ülkeler; karşılıklı olarak dostluk ilişkilerini koruma ve geliştirme ile Milletler Cemiyeti’ne bağlı kalma ve toprak bütünlüklerine saygılı olma konusunda birbirlerine söz vermişlerdir. Sadabat Paktı bu özellikleri sayesinde yaklaşan bir dünya savaşı öncesinde yayılmacı politikalarla doğu sınırımıza yönelik tehdit oluşturan İtalya’ya karşı doğu ve güney sınırlarımızı güvence altına almıştır. Bu sayede Türkiye Cumhuriyeti’nin bölge devletleriyle iyi komşuluk ilişkileri kurarak uluslararası politikadaki saygınlığını artmıştır. 

Sadabat Paktı'nın imzalanma nedenleri ve içeriği hakkında bilgileri bulabilirsiniz.