Rumeli'ye Geçiş

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Bizans imparatorunun yardım çağrısı üzerine Süleyman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Orhan Bey'in isteği üzerine Rumeliye gitti. Osmanlı ordusu bölgedeki Sırp ve Bulgarlara karşı Bizanslıları korudu. Bizans imparatoru bu yardımlarından dolayı Çinpe kalesini Osmanlılara verdi. Osmanlılar bu kaleyi Trakya’da egemenlik alanlarını genişletmek amacıyla askeri bir üst olarak kullandılar.

Canlandırmada Osmanlıların Rumeli'ye geçişi anlatılmakta ve Rumeli'deki yardımlarından dolayı Bizans imparatorunun Çimpe Kalesi'ni Osmanlılara verdiği belirtilmektedir.