Resmi Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının ortak amacı toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak ve yardımlaşmayı sağlamaktır. Ancak resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarında görevli kişilerin rolleri farklılık göstermektedir. Örneğin resmi kurum ve kuruluşlarda çalışanlar, yaptıkları iş için devletten belirli bir ücret alırken, sivil toplum kuruluşlarında insanlar genellikle gönüllü olarak çalışırlar.

Bu canlandırmada resmi kurumlarda ve sivil toplum kuruluşlarında çalışanların rolleri arasında benzerlikleri ve farklılıkları öğrenebilirsiniz.