Rejim Karşıtı Bir İsyan

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Musul meselesinde Türk tarafını masa başında güçsüz duruma düşürmek isteyen İngiliz Hükümeti ile rejim karşıtlarının işbirliği yapması sonucunda 13 Şubat 1925 tarihinde Şeyh Sait İsyanı patlak vermiştir. İsyancıların temel hedefleri; cumhuriyet yönetimine son vermek, inkılapları ortadan kaldırmak, saltanat ve hilafeti yeniden egemen kılmaktır. İsyanı bastırmak amacıyla 4 Mart 1925 tarihinde hükümete geniş yetkiler tanıyan Takrir-i Sükün Kanunu kabul edilmiştir. Ordu birliklerinin isyancı grupların üzerine gönderilmesiyle Şeyh Sait İsyanı kısa sürede bastırılmıştır. İsyanda önemli rol oynayan kişiler yeniden kurulan İstiklal Mahkemeleri'nde yargılanarak cezalandırılmış, bazı üyelerinin isyanda rolü olduğu gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır.

Musul meselesinde Türk tarafını masa başında güçsüz duruma düşürmek isteyen İngiliz Hükümeti ile rejim karşıtlarının işbirliği yapması sonucunda 13 Şubat 1925 tarihinde Şeyh Sait İsyanı patlak verdiği anlatılmaktadır. Ayrıca, isyancıların temel hedeflerinin neler olduğunu, Şeyh Sait İsyanı’nın nasıl bastırıldığını ve bu isyanın sonrası ne gibi gelişmeler yaşandığını öğrenebilirsiniz.