Reform

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Reform, Katolik Kilisesindeki yozlaşmalara karşı başlatılmış, Katolikliği eski haline getirmeyi amaçlayan bir harekettir. Reform, 16. yüzyılda Almanya’da başladı. Katolik kilisesinin Almanya topraklarının üçte birine sahip olması, Kiliseye olan güvenin kaybedilmesi, Rönesans’ın etkisi, hümanizm akımı ve matbaanın icadı gibi bazı nedenler Reform’un Almanya’da başlamasında etkili oldu. 

Bu konu anlatımında, Reform’un Katolik Kilisesindeki yozlaşmalara karşı başlatılmış, Katolikliği eski haline getirmeyi amaçlayan bir hareket olduğu açıklanmaktadır. Ayrıca Reform hareketinin Almanya’da başlama nedenleri anlatılmaktadır.