Refik Saydam

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Biyografi

Refik Saydam, 1881'de İstanbul'da doğmuştur. Fatih Askeri Rüştiyesi'ni ve ardından İstanbul Kuleli Askeri İdadisi'ni bitirmiş, Askeri Tıbbiye'den 1905 yılında doktor yüzbaşı olarak mezun olmuştur. Balkan Savaşı sırasında kolera hastalığını önleyici çalışmalar yapan Refik Saydam, Birinci Dünya Savaşı süresince, salgın hastalıklar için geliştirdiği serumlarla ordu ihtiyacının karşılanmasını sağlamıştır. Bu çalışmalarından Tifüse karşı hazırladığı aşıyla tıp literatürüne geçmiş bir sağlıkçıdır. 1919'da Mustafa Kemal ile birlikte sağlık müfettiş muavini olarak Samsun'a çıkan Saydam, 1920'de Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili olarak girmiş ve 1937'ye kadar sağlık bakanlığı yapmıştır. 1939 - 1942 yılları arasında başbakanlık yapmış ve görevi sırasında bir inceleme gezisi yaparken vefat etmiştir.

Bu konu anlatımında, eski başbakanlarımızdan ve sağlık bakanlarımızdan biri olan Refik Saydam'ın hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.