Refet Bele

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Biyografi

İbrahim Refet Bele, 1881'de Selanik'te doğdu. 1899 yılında Harp Okulu'nu, 1912'de Harp Akademisi'ni bitirdi. Harp okulundan mezun olduktan sonra Selanik'te görev yaptı. Burada İttihat ve Terakki'nin üyesi oldu. Harp Akademisi'ni birincilikle tamamladı. Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda mücadele ettikten sonra, Birinci Dünya Savaşı'nda Cemal Paşa ile birlikte Filistin Cephesi'nde savaştı. Savaşın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Mustafa Kemal, Ali Fuat, Kazım Karabekir ve Rauf beylerle birlikte Milli Mücadele'nin en önemli isimlerinden biri oldu.

Milli mücadelenin önde gelen isimlerinden Refet Bele'nin hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.