Reading Exercise: Adventures

İngilizce - Alıştırma

Adventures - 6. Ünite

Üç arkadaşın yaptıkları ekstrem sporlar ile ilgili açıklamalarını okuyup, okuma metni ile ilgili soruların doğru cevaplarını bulunuz.