Rauf Orbay

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Biyografi

Hüseyin Rauf Orbay, 1881'de İstanbul'da doğdu. 1912 - 1913 Balkan Savaşları sırasında, komutasındaki Hamidiye kruvazörü ile kazandığı başarılardan dolayı “Hamidiye Kahramanı” olarak tanındı. 12 Temmuz 1922 – 4 Ağustos 1923 tarihleri arasında başbakanlık görevini yürüttü. 1924'te Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir ve Refet Bele gibi isimlerle birlikte Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu. Bu partinin 1925'te kapatılmasının ardından, 1926'da Mustafa Kemal'e karşı düzenlenen İzmir Suikastı'nın sanığı olarak yargılandı. Türkiye'nin üçüncü başbakanı olan Orbay,1964'te İstanbul'da vefat etti.

Rauf Orbay'ın hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.