Rasyonel ve İrrasyonel Sayıları Belirleme

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Paydası sıfırdan farklı olmak üzere ik itam sayının orası olarak (kesir biçiminde) İfade edilebilen sayılara rasyonel sayı denir. Rasyonel sayı biçiminde ifade edilemeyen sayılara ise irrasyonel sayılar denir. İrrasyonel sayılar ondalıklı gösterimle ifade edilen, ondalık kısımları ise devretmeden sonsuza dek uzayıp giden sayılardır. Yani, bir sayı devirli ya da sonlu bir ondalık gösterim değilse, bu sayı irrasyoneldir. Buna göre pi sayısının ve tamkare olmayan sayıların kareköklerinin irrasyonel sayı olduğunu söyleyebiliriz. Bir sayı ya rasyonel ya da irrasyonel olabilir, ikisi birden olamaz.

Bu interaktif etkinlikte, öncelikle verilen sayıların gösterim biçimlerini belirleyeceksiniz. Daha sonra ise bu sayıların rasyonel ya da irrasyonel olduğuna karar vereceksiniz.